Skip to content

Over ons

Ontstaan Sociale Advies Raad

De Sociale Adviesraad geeft het college gevraagd en ongevraagd advies over alles wat er gebeurt in het sociale domein. Denk aan maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdhulp en werk en inkomen (Participatiewet). Met het instellen van de Sociale Advies Raad,in 2017, investeert de gemeente Waalwijk verder in de lokale medezeggenschap. De nieuwe Sociale Advies Raad beschikt over veel expertise, pioniert, verbindt en adviseert. Na de start in 2017 is de Sociale Advies Raad continue bezig geweest met het werven van nieuwe leden en daarmee het verbreden van kennis en expertise.
De Sociale Advies Raad heeft, in overleg met de gemeente, besloten om een Stichting op te richten. De oprichting van een Stichting is de beste manier om de subsidierelatie met de gemeente vorm te geven en zorgt voor optimale onafhankelijkheid.

Meer weten? Klik hier voor de verordening Sociale Advies Raad.