Skip to content

Sociale Adviesraad Waalwijk

Welkom

Welkom op de site van de Sociale Adviesraad Waalwijk. De Sociale Adviesraad adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het te voeren beleid op sociaal gebied in Waalwijk. Dat doen we op vraag van het College bij een nieuw beleidsvoorstel dat naar de Gemeenteraad zal gaan. Maar ook doen we dat ongevraagd op eigen initiatief.
We onderhouden contacten met allerlei groeperingen van bewoners en cliënten die zich met het sociaal domein bezighouden. Ook zijn we aangesloten bij de Sociale Adviesraden van alle andere 10 gemeenten in de regio Hart van Brabant en bij het landelijke platform van adviesraden. In onze adviezen bekijken we het voorgestelde of benodigde beleid op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet of de Partcipatiewet altijd vanuit het perspectief van de burger en/of gebruiker.
Op deze site kunt u de adviezen en jaarverslagen van de adviesraad lezen en kennismaken met de leden. Mocht u de adviesraad een vraag willen stellen of iets mee willen geven op het gebied van het sociaal domein in Waalwijk dan ontvangen wij graag uw reactie via het formulier op deze site of via een email aan Info@socialeadviesraadwaalwijk.nl!
Onze adviezen

Onze adviezen

Over ons

Lucas Middelhoff
Lucas Middelhoff
Richard
Richard Hoetmer
Riné van Dongen
Riné van Dongen
Jos Dierx
Jos Dierx
Jill van Weely
Jill van Weely