Skip to content

Onze leden

Lucas Middelhoff

Een belangrijke reden om actief te zijn in de sociale adviesraad van Waalwijk is te bevorderen dat in het beleid van de gemeente de positie van de burger die ondersteuning of (jeugd)zorg nodig heeft, de client centraal komt te staan. In de ruim 35 jaar dat ik als bestuurder in de zorg voor mensen met een beperking actief was, heb ik ervaren dat de grootste verbeteringen zijn gekomen op initiatief van cliënten zelf. Mijn ideaal is een inclusieve samenleving met plek voor mensen met of zonder beperking. Werk en inkomen is daarbij een belangrijke motor en randvoorwaarde voor participatie. Integraal denken is nodig over de grenzen van domeinen heen.
Neem contact op

Contact