Skip to content

Onze leden

Anja Douwes

Als mens willen we allemaal gezien en gehoord worden. In een wereld met systemen is dat (vaak) een moeilijke combinatie. Ik hoop bij te kunnen dragen aan het zien en horen van de inwoners van onze gemeente. Ervaringen die ik opgedaan heb in mijn werkzame tijd in de zorg kan ik hierin meenemen. Samenredzaamheid vind ik een mooie omschrijving van waar ik aan wil bijdragen, waar de mogelijkheden er zijn.
Neem contact op

Contact