Skip to content

Onze leden

Loes Haarmans

Mijn hart en mijn werkervaringen liggen op het terrein van het sociale domein. Ook na mijn pensionering ben ik mijn kennis en kunde in deze sector blijven inzetten. Daar heb ik gemerkt dat het in de uitvoering nogal eens mis gaat: de menselijke maat gaat steeds meer verloren en de kansenongelijkheid neemt toe. Er wordt steeds meer naar de letter in plaats van naar de geest van de wet gehandeld. De minder bevoorrechten dreigen hier de dupe van te worden. Door mijn lidmaatschap van de SAR probeer ik deze neergaande trend om te buigen ten behoeve van de burgers van onze gemeente.
Neem contact op

Contact