Skip to content

Onze leden

Kees van Loon

Een veranderde samenleving vraagt nieuwe antwoorden, waarin creativiteit, dynamiek, flexibiliteit en verbinden centraal staan. Hierbij past een onconventioneel denken.
Neem contact op

Contact