Adviezen

Reorganisatie team WIJZ 2018.
Advies SAR Verordeningen en beleidsregels WMO en Jeugd
Advies SAR Verordeningen en beleidsregels WMO en Jeugd
Advies Gezondheidsbeleid
Advies Reorganisatie Team WIJZ
Advies Beschermd wonen
Advies Collegeprogramma 2018 - 2022
Advies Wijziging Verordening en Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning
Klik hier voor de Adviezen uit 2017