Adviezen

Reorganisatie team WIJZ 2018.
Advies SAR Verordeningen en beleidsregels WMO en Jeugd
Advies Gezondheidsbeleid
Advies Reorganisatie Team WIJZ
Advies Beschermd wonen
Advies Collegeprogramma 2018 - 2022
Advies Wijziging Verordening en Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning
Klik hier voor de Adviezen uit 2017